The Ninth Hua Hin

พื้นที่:

หาดชะอำ, หัวหิน

ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ The Ninth Hua Hin

2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 13,639,142
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 13,596,816
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 12,989,655
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,414,307
2
2
125 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,231,033
2
2
123 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,179,716
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,026,720
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 10,961,660
2
2
121 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 10,682,297
2
2
121 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 9,711,715
2
2
121 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,450,221
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,447,603
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,389,129
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,374,312
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,191,869
1
1
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,190,148
1
1
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,151,746
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,132,504
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,116,753
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,079,994
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,372,591
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,358,691
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,744,475
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,118,393
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 3,135,024
สตูดิโอ
1
44 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,564,369
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,296,656
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,329,540
1
1
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 10,995,997
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 3,338,269
สตูดิโอ
1
44 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 12,331,697
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,984,751
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 3,291,775
สตูดิโอ
1
44 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 12,371,099
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,607,705
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,618,570
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,092,661
2
2
121 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,065,119
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 3,039,725
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,555,136
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,318,375
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,238,354
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,995,902
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 3,037,463
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,813,592
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,537,101
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,853,332
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,842,620
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,906,425
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,892,822
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 3,179,304
สตูดิโอ
1
44 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,731,815
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,894,976
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,410,450
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,190,687
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,823,923
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,941,136
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 10,185,169
2
2
121 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,447,320
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,954,272
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,707,618
1
1
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,256,236
2
2
125 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,455,306
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,543,002
1
1
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,611,664
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,853,240
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,672,785
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,188,193
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,508,538
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,709,179
1
1
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,838,090
1
1
59 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,873,099
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 12,948,283
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,944,638
1
1
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,942,999
1
1
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,400,694
2
2
60 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,943,511
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 11,063,768
2
2
122 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,874,660
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 4,949,849
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 2,995,999
สตูดิโอ
1
40 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at The Ninth Hua Hin
฿ 5,003,556
2
2
62 ตร.ม.
ดูข้อมูล

รายละเอียดโครงการ The Ninth Hua Hin

มีกรรมสิทธิ์
การถือครอง
0.1 กม.
หาด ชะอำ
ห่างจาก ทะเล
2.8M - 13.6M สำหรับขาย
ราคา (฿)
The Ninth Hua Hin
บริหารงานโดย
(139/139) สำหรับขาย
ยูนิตพร้อมขาย

โครงการ The Ninth Hua Hin ตั้งอยู่ที่ หาดชะอำ , หัวหิน

The Ninth Hua Hin เป็น คอนโด โครงการตั้งอยู่ที่ หาดชะอำ , หัวหิน. มีทั้งหมด 139 ห้อง และ สร้างเสร็จแล้ว 2557 พ.ค..
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

 • การจัดการโรงแรมการจัดการโรงแรม
 • ร้านอาหารในโครงการร้านอาหารในโครงการ
 • สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
 • อ่างจากุซซี่อ่างจากุซซี่
 • ห้องออกกำลังกายห้องออกกำลังกาย
 • บาร์บาร์
 • สโมสรสโมสร
 • รปภ. 24ชั่วโมงรปภ. 24ชั่วโมง
 • แผนกต้อนรับแผนกต้อนรับ
 • กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด
 • รถรับส่งถึงหาดรถรับส่งถึงหาด
 • สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น
 • ลานจอดรถลานจอดรถ
 • สปาสปา
 • อบไอน้ำอบไอน้ำ
 • ติดหน้าหาดติดหน้าหาด
 • ซาว์น่าซาว์น่า
 • สนามเทนนิสสนามเทนนิส

ข้อมูลทางการตลาด

โครงการใกล้เคียง The Ninth Hua Hin

 • ชื่อโครงการ
 • พื้นที่
 • ระยะทางถึง
 • รูปแบบโครงการ
 • จำนวนยูนิต
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • เช่าเริ่มต้นที่
 • ราคา / ตร.ม.
 • รับประกันการเช่า
 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • พื้นที่สำหรับเด็ก
 • การจัดการแบบโรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ติดหน้าหาด
 • รปภ. 24ชม.
 • Baan San Kraam
 • หาดชะอำ, หัวหิน
 • ทะเล: 0.1 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 266
 •  ฿8,870,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿125,353
 • ไม่ระบุ
 • Rimhad Condo
 • หาดชะอำ, หัวหิน
 • ทะเล: 0 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 204
 •  ฿16,000,000
 •  ฿50,000
 • ฿115,232
 • ไม่ระบุ
 • VIP Condochain C...
 • ชะอำ, หัวหิน
 • ทะเล: 0.2 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿1,850,000
 •  ฿45,000
 • ฿54,803
 • ไม่ระบุ
 • Blue Lagoon
 • ชะอำ, หัวหิน
 • ทะเล: 0.3 กม.

 • 108
 •  ฿16,500,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿52,494
 • ไม่ระบุ
 • Sunvillas Hua Hi...
 • หาดหัวหิน, หัวห...
 • ทะเล: 0.8 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 12
 •  ฿8,750,000
 •  ฿45,000
 • ฿63,213
 • ไม่ระบุ
 • Eeden Village
 • หาดชะอำ, หัวหิน
 • ทะเล: 1.4 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 59
 •  ฿4,550,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿40,226
 • ไม่ระบุ
 • The Clouds Hua H...
 • ชะอำ, หัวหิน
 • ทะเล: 2.2 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 63
 •  ฿11,990,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿40,787
 • ไม่ระบุ
 • Blue Sky
 • บ่อฝ้าย, หัวหิน
 • ทะเล: 1 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿2,900,000
 •  ฿16,000
 • ฿68,699
 • ไม่ระบุ
 • Tropical Garden ...
 • ชะอำ, หัวหิน
 • ทะเล: 2.5 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 63
 •  ฿5,500,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿31,958
 • ไม่ระบุ
 • Leo Gardens
 • หาดชะอำ, หัวหิน
 • ทะเล: 2.7 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 27
 •  ฿2,690,000
 •  ฿40,000
 • ฿34,524
 • ไม่ระบุ