Baan Mai Khao

พื้นที่:

ไม้ขาว, ภูเก็ต

ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ Baan Mai Khao

3 ห้องนอน Villa for rent at Baan Mai Khao
฿ 90,000/เดือน
3
3
172 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 27,462,000
2
2
137 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 26,522,000
3
3
135 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 25,180,000
3
3
136 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,678,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,360,000
1
1
70 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,289,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 20,697,000
2
2
120 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,313,000
2
2
87 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 16,480,000
2
2
87 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 24,352,000
3
3
135 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 18,000,000
2
2
89 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,900,000
2
2
100 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,678,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 10,900,000
1
1
70 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 18,739,000
2
2
91 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,289,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 17,900,000
2
2
100 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,289,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 12,907,000
2
2
66 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 14,851,000
2
2
114 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 12,907,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 7,990,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 19,000,000
2
2
99 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 14,700,000
2
2
87 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,326,000
1
1
70 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 17,771,000
2
2
93 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 12,000,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 17,156,000
2
2
87 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 12,907,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 25,580,000
3
3
136 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 12,907,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 18,774,000
2
2
89 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 29,995,000
3
3
137 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 13,678,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 15,056,000
2
2
87 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 15,533,000
1
1
72 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 16,163,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 16,163,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 16,580,000
2
2
89 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 64,000,000
3
3
263 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 17,488,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 14,060,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 17,044,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 19,449,000
2
2
89 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 19,607,000
2
2
134 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 12,350,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 18,739,000
2
2
91 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 21,211,000
2
2
125 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 21,276,000
2
2
137 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 30,000,000
2
3
134 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 12,519,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 22,361,000
2
2
98 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 15,500,000
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
3 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Baan Mai Khao
฿ 22,837,000
3
3
172 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Baan Mai Khao
฿ 60,000/เดือน
2
2
95 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Baan Mai Khao
฿ 70,000/เดือน
2
2
96 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Baan Mai Khao
฿ 70,000/เดือน
2
2
95 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Baan Mai Khao
฿ 80,000/เดือน
2
2
89 ตร.ม.
ดูข้อมูล

รายละเอียดโครงการ Baan Mai Khao

มีกรรมสิทธิ์
การถือครอง
0.3 กม.
ห่างจาก ทะเล
60K - 90K สำหรับเช่า 8.0M - 64.0M สำหรับขาย
ราคา (฿)
Baan Mai Khao
บริหารงานโดย
(5/206) สำหรับเช่า (62/206) สำหรับขาย
ยูนิตพร้อมขาย

โครงการ Baan Mai Khao ตั้งอยู่ที่ ไม้ขาว , ภูเก็ต

บ้านไม้ขาว เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หาดไม้ขาว ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งห่างกับหาดไม้ขาวเพียง 300 เมตรเท่านั้น โครงการบ้านไม้ขาวเป็นคอนโดมิเนียม 5 ชั้น มีทั้งหมด 206 ยูนิต และสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2015 ทั้งนี้ ทางโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง กล้องวงจรปิด แผนกต้อนรับ ล็อบบี้ ที่จอดรถส่วนกลาง และที่สำคัญเป็นโครงการที่อยู่ติดกับชายหาดเลยทีเดียว

บ้านไม้ขาว เป็นโครงการออกแบบเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสกับวิถีชีวิตสุดพิเศษบนทำเลริมชายหาดกับชายหาดที่ยาวเหยียดถึง 70 เมตร และล้อมรอบไปด้วยโรงแรม 5 ดาวหลายแห่ง ซึ่งนับว่า บ้านไม้ขาวเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับบ้านพักตากอากาศและเพื่อลงทุนอย่างมากที่สุด เหตุผลที่โครงการดังกล่าวเหมาะแก่การลงทุน นั้นคือ เป็นโครงการที่มีพื้นที่สันทนาการกลางแจ้งที่ออกแบบในจัดพื้นที่ต่างๆ เช่น มีสระว่ายน้ำส่วนกลาง 3 แห่ง พื้นที่นอนอาบแดดริมชายหาดพร้อมกับทัศนียภาพมุมกว้างของชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีสนามหญ้าอเนกประสงค์ที่ตั้งใกล้กับชายหาด และเหมาะสำหรับกิจกรรมปาร์ตี้ บาร์บีคิวส่วนตัว  ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆข้างต้นแล้ว ทำให้บ้านไม้ขาวเป็นโครงการที่คุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมีโปรแกรมรับประกันผลตอบแทนการเช่า 6 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลานานถึง 2 ปีด้วยกัน โดยโปรแกรมรับประกันผลตอบแทนนี้บริหารโดยทีมผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ และมืออาชีพ

ด้วยตัวหาดไม้ขาว ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสงบ และความสงบสุขอย่างแท้จริงจากธรรมชาติ นอกจากนี้ หาดไม้ขาวไม่เพียงแค่ให้ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความสะดวกสบายอีกด้วย ดังนั้น โครงการบ้านไม้ขาว จึงเป็นโครงการที่เหมาะแก่การพักอาศัย ตลอดจนการลงทุนอีกด้วย

ร้านค้าใกล้เคียงกับโครงการ

 • ซุปเปอร์ สโตร์ โคกกลอย – ห่างจากคอนโดเพียง 18 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 28 นาที)
 • ศูนย์การค้าถลาง (ภูเก็ต) – ห่างจากคอนโดเพียง 18 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 28 นาที)
 • บิ๊กวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ห่างจากคอนโด 18 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 29 นาที)
 • วัตสัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ห่างจากคอนโด 22 กิโลเมตร (ขับรถ 28 นาที)
 • พลาซ่า เดลมาร์ - ห่างจากคอนโด 24 กิโลเมตร (ขับรถ 38 นาที)

สถาบันศึกษาที่ใกล้ที่สุดในบริเวณหาดไม้ขาว

 • กินซ่า คุก – ระยะทางประมาณ 5.9 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 11 นาที
 • วิทยาลัยเทคนิคถลาง – ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 26 นาที
 • โรงเรียน นานาชาติภูเก็ต อคะเดมี - ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 28 นาที
 • วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต – ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 38 นาที
 • โรงเรียน นานาชาติบริติซภูเก็ต – ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ร้านอาหารละแวกโครงการ

 • Bill Bentley Pub - ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ขับรถประมาณ 10 นาที
 • เบอร์เกอร์คิง สาขาสนามบินภูเก็ต - ระยะทาง 12 กิโลเมตร ขับรถประมาณ 24 นาที
 • Pizza Take Away – ระยะทาง 12 กิโลเมตร ขับรถ 23 นาที

โครงการอื่นๆที่ตั้งใกล้กับโครงการบ้านไม้ขาว

 • 777 บีช คอนโด ไม้ขาว – 2.7 กิโลเมตร
 • แกรนด์ เวสต์ แซนด์ รีสอร์ท & วิลล่า ภูเก็ต – 4.4 กิโลเมตร
 • ยูโทเปียไม้ขาว – 5.2 กิโลเมตร
 • สนามกอล์ฟบลูแคนยอนกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับโฮม 2 – 6.9 กิโลเมตร
 • เพิร์ล ออฟ ในทอน – 11 กิโลเมตร
 • รายารีสอร์ทภูเก็ต – 14 กิโลเมตร
 • โลตัส การ์เด้นส์ – 14 กิโลเมตร
 • โอเซียนบรีซรีสอร์ท & สวีท – 14 กิโลเมตร
 • อันดามันเพลส – 14 กิโลเมตร
 • ลายันลอฟท์ – 15 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งใกล้ที่สุดกับโครงการบ้านไม้ข้าว ตั้งห่างประมาณ 18 กิโลเมตรจากตัวโครงการ และใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 24 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

 • การจัดการโรงแรมการจัดการโรงแรม
 • ร้านอาหารในโครงการร้านอาหารในโครงการ
 • สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
 • อ่างจากุซซี่อ่างจากุซซี่
 • ห้องออกกำลังกายห้องออกกำลังกาย
 • บาร์บาร์
 • สโมสรสโมสร
 • รปภ. 24ชั่วโมงรปภ. 24ชั่วโมง
 • แผนกต้อนรับแผนกต้อนรับ
 • กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด
 • รถรับส่งถึงหาดรถรับส่งถึงหาด
 • สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น
 • ลานจอดรถลานจอดรถ
 • สปาสปา
 • อบไอน้ำอบไอน้ำ
 • ติดหน้าหาดติดหน้าหาด
 • ซาว์น่าซาว์น่า
 • สนามเทนนิสสนามเทนนิส

ข้อมูลทางการตลาด

โครงการใกล้เคียง Baan Mai Khao

 • ชื่อโครงการ
 • พื้นที่
 • ระยะทางถึง
 • รูปแบบโครงการ
 • จำนวนยูนิต
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • เช่าเริ่มต้นที่
 • ราคา / ตร.ม.
 • รับประกันการเช่า
 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • พื้นที่สำหรับเด็ก
 • การจัดการแบบโรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ติดหน้าหาด
 • รปภ. 24ชม.
 • 777 Beach Condo
 • ไม้ขาว, ภูเก็ต
 • ทะเล: 1.3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 777
 •  ฿1,600,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿124,914
 • 7% for 3 ปี
 • Mai Khao Beach C...
 • ไม้ขาว, ภูเก็ต
 • ทะเล: 0.4 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 320
 •  ฿3,405,440
 •  ไม่ระบุ
 • ฿119,365
 • 10% for 5 ปี
 • Grand West Sands...
 • ไม้ขาว, ภูเก็ต
 • ทะเล: 0.6 กม.

 • 548
 •  ฿33,000,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿72,279
 • ไม่ระบุ
 • Utopia Maikhao
 • ไม้ขาว, ภูเก็ต
 • ทะเล: 1.1 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 92
 •  ฿10,000,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿80,214
 • 6% for 5 ปี
 • Blue Canyon Golf...
 • ในยาง, ภูเก็ต
 • ทะเล: 7 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿7,000,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿32,407
 • ไม่ระบุ
 • Royal Lee the Te...
 • ในยาง, ภูเก็ต
 • ทะเล: 0.5 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿4,200,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿112,450
 • ไม่ระบุ
 • Blue Canyon Golf...
 • ไม้ขาว, ภูเก็ต
 • ทะเล: 5 กม.

 • 47
 •  ฿7,000,000
 •  ฿60,000
 • ฿64,241
 • ไม่ระบุ
 • Bhukitta Airport...
 • ในยาง, ภูเก็ต
 • ทะเล: 0 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ไม่ระบุ
 •  ฿19,000
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • Thepthanee Phuke...
 • ไม้ขาว, ภูเก็ต
 • ทะเล: 3.5 กม.
 • วิลล่า / บ้าน
 • 47
 •  ฿10,000,000
 •  ฿60,000
 • ฿58,824
 • ไม่ระบุ
 • The Title Reside...
 • ในยาง, ภูเก็ต
 • ทะเล: 0.3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 472
 •  ฿3,315,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿99,101
 • ไม่ระบุ