Ashton Asoke

พื้นที่:

วัฒนา, กรุงเทพ

ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ Ashton Asoke

2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 24,000,000
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 21,630,000
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 21,609,400
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 19,482,450
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 19,055,000
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 18,540,000
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 18,483,350
2
2
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 15,700,908
1
1
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 15,365,643
2
1
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 14,500,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 11,370,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,954,319
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 11,022,120
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,627,281
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,476,180
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,500,000
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,449,992
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,421,281
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,417,032
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,270,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,064,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 11,280,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,991,480
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,142,665
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,188,779
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,892,890
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 22,259,700
2
1
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,270,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,832,944
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,980,000
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,052,952
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,233,820
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,442,780
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,136,588
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 14,447,810
2
1
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,320,032
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,950,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,118,254
1
1
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 23,737,000
2
1
64 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,800,000
1
1
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,471,620
1
1
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,850,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,676,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,792,980
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,085,088
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,543,205
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,524,281
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,383,994
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,842,035
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 9,449,606
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,561,436
1
1
33 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,687,920
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 12,978,000
2
1
46 ตร.ม.
ดูข้อมูล
2 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,364,500
2
2
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,615,641
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,767,024
1
1
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,142,665
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,250,000
1
1
30 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,343,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,622,000
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,642,600
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,292,530
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,700,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,304,375
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,458,010
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,341,970
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,549,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,608,328
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,171,608
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 7,914,520
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,634,052
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,800,000
สตูดิโอ
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,470,000
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,610,326
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,755,000
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,810,007
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,731,696
1
1
32 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ ขาย at Ashton Asoke
฿ 8,965,120
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Ashton Asoke
฿ 35,000/เดือน
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Ashton Asoke
฿ 35,000/เดือน
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Ashton Asoke
฿ 31,000/เดือน
สตูดิโอ
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Ashton Asoke
฿ 38,000/เดือน
1
1
34 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Ashton Asoke
฿ 36,000/เดือน
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Ashton Asoke
฿ 37,000/เดือน
1
1
36 ตร.ม.
ดูข้อมูล
 สตูดิโอ ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Ashton Asoke
฿ 44,000/เดือน
สตูดิโอ
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล
1 ห้องนอน คอนโดสำหรับ rent at Ashton Asoke
฿ 42,000/เดือน
1
1
35 ตร.ม.
ดูข้อมูล

รายละเอียดโครงการ Ashton Asoke

มีกรรมสิทธิ์
การถือครอง
0.1 กม.
MRT สุขุมวิท
ห่างจาก MRT
31K - 44K สำหรับเช่า 7.3M - 24.0M สำหรับขาย
ราคา (฿)
Ashton Asoke
บริหารงานโดย
(8/783) สำหรับเช่า (85/783) สำหรับขาย
ยูนิตพร้อมขาย

โครงการ Ashton Asoke (แอชตัน อโศก)

Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) คอนโด Super Luxury ใจกลางแยกอโศก ติด MRT สุขุมวิท และ BTS อโศก สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ เป็นคอนโดสูง 50 ชั้น สไตล์โมเดิร์น มีจุดเด่นที่มุมอาคารจะมีความโค้งทุกด้าน  และตัวคอนโดตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แยกอโศก ติดสถานี MRT สุขุมวิท ที่เชื่อมต่อเป็น Interchange Station กับ BTS อโศก ทำให้โครงการสามารถขายหมดตั้งแต่เปิดตัววันแรก ด้วยราคาเริ่มต้น 210,000 บาท/ตารางเมตร   ปัจจุบันถ้าจะหาซื้อ Ashton Asoke ก็ต้องเป็นยูนิตรีเซลอย่างเดียวค่ะ  ทั้งนี้คนที่สนใจก็สามารถไปซื้อผ่าน Agent ได้นะคะ  ซึ่งราคาก็จะขยับขึ้นไปอีกนิดหน่อย

แนวคิดโครงการ

เติมเต็มความประณีตในทุกรายละเอียด รื่นรมย์ไปกับความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัว ณ ทำเลสุดพิเศษใจกลางย่านการค้าชั้นนำของกรุงเทพฯ พร้อมมนต์เสน่ห์ของอดีตและวิถีชีวิตที่เหนือระดับที่แอชตัน อโศก ที่ที่คุณจะได้สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่

โดยมีการออกแบบอย่างเรียบง่ายและมีระดับ โดดเด่นด้วยแนวคิด “Serenity Design” ที่หรูหราเรียบเฉียบคมในทุกมุมมอง สัมผัสความงดงามของเส้นขอบฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานคร แบบ 270 องศา มาตรฐานใหม่แห่งการใช้ชีวิตในเมืองใช้ชีวิตอย่างพิเศษสุด ในแบบของคุณอย่างแท้จริง ท่ามกลางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่สวยงามราวกับผลงานศิลปะชิ้นยอดเยี่ยม

Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) คอนโด High Rise 50 ชั้น 1 อาคาร เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชขน และ บริษัทมิตซุย ฟูโดซัง โครงการตั้งอยู่ในเขต ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ มีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 783 ยูนิต บนที่ดินประมาณ 2-3-47.60 ไร่ ราคาเริ่มต้นปัจจุบันที่ 7,000,000 บาท อ้างอิงจากราคา Resale ณ ปัจจุบัน จะมีค่ากองทุนแรกเข้า 1,000 บาทต่อตารางเมตร จ่ายแค่ครั้งเดียว ค่าส่วนกลาง 70 บาท ต่อตารางเมตร จ่ายล่วงหน้าตามแกโครงการจะกำหนดไว้ว่าต้องจ่ายกี่ปี และต่อไปก็จะจ่ายเป็นรายเดือนหรือแล้วแต่ตามตกลงค่ะ

ประเภทของห้องพัก

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 30-34  ตารางเมตร

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 46 ตารางเมตร

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 64 ตารางเมตร

Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) คอนโดหรู สร้างติด Terminal 21 เชื่อมต่อทั้ง BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท และตัวอาคารมีจุดเด่นในเรื่องของการออกแบบด้วยกระจกโค้ง ทำให้ตัวอาคารมีทั้งความบางเบา และมีความสง่างาม

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

 • Pool Bar on Sky High Facility บาร์ริมสระ ที่ตั้งอยู่บนชั้นที่ 35 สามารถ
 • เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำตกแต่งด้วยวัสดุเกรดระดับพรีเมี่ยมที่สามารถรับชมวิว Panoramic ได้อย่างเต็มที่และสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหรือนั่งคุยชิว ๆ หรือสังสรรค์ปาร์ตี้
 • Fitness เป็นห้องฟิตเนสที่สวยเป็นกระจกโค้งสามารถรับชมวิวได้ 270 องศา อย่างเต็มอิ่มและงดงาม ไม่รู้สึกอึดอัดในขณะที่ออกกำลังกาย
 • Library Room ห้องสมุดอยู่ชั้น 35
 • Social club เป็นห้องที่จัดไว้สำหรับพักผ่อนสำหรับลูกบ้านหลังเวลาทำงานหรือจัดเป็น Private Party สังสรรค์กับเพื่อน ๆ ก็ได้ค่ะ
 • Semi-Outdoor Lobby เป็นห้องกระจกเชื่อมต่อมาจาก Indoor Lobby จัดไว้สำหรับให้ลูกบ้านได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
 • สวนขนาดใหญ่หน้าโครงการ
 • สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่
 • จากุชชี่
 • ห้องสตรีมรูมและซาวน่า
 • Sky Lounge
 • Access Key Card ใช้คีย์การ์ดในการเข้า-ออกคอนโด
 • ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • กล้องวงจรปิด CCTV

พื้นที่ส่วนกลางของ Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ชั้น 35 และ 35M นอกจากนั้นจะเป็นสวนตามชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่สวนชั้น 1 ที่จะมีจุดเด่นอยู่ที่การเก็บรักษาต้นโพธิ์เก่าในที่ดินเอาไว้ สวนชั้น 47 และสวนชั้นหลังคามีการให้บริการลิฟต์โดยสารให้ 6 ตัว มีลิฟต์บริการ 1 ตัว

การเดินทาง

การเดินทางไปยังโครงการ Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) ก็มีความสะดวกสะบาย เพราะตั้งอยู่ทำเลใจกลางเมืองอย่าง Mid-Sukhumvit  ใกล้แยกอโศก ติดกับสถานี MRT สุขุมวิท และห่างจาก BTS อโศกเพียงแค่ 230 เมตร  ซึ่งถือว่าใกล้มาก สามารถที่จะเดินเชื่อมกันได้และจาก BTS อโศก สามารถเดินทางไปยังย่านสำคัญของกรุงเทพฯ ใน Mid-Sukhumvit ได้เกือบหมดภายใน 4 สถานี ไม่ว่าจะเป็น สยาม, ชิดลม, เพลินจิต, เอกมัย  ส่วน MRT นั่งต่อไปอีกสถานีเดียวก็จะถึงเพชรบุรี มีทางเชื่อมไป Airport Rail Link ไปสนามบินสุวรรณภูมิได้ง่ายในแง่ของทำเล  สำหรับการสัญจรโดยการใช้รถไฟฟ้าในแบบคนเมืองนั้นถือได้ว่ามีความสะดวกสบายมากที่สุดค่ะ

ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์นั้น  เป็นที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้อยู่แล้วว่าอโศกเป็นถนนเส้นหนึ่งที่รถติดมาก ๆ  และ Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) มีทางเข้าออกทางเดียวจากถนนอโศกมนตรีเท่านั้น วันไหนการจราจรติดขัดไม่อยากขับรถ ก็แนะนำเดินขึ้นรถไฟฟ้าที่หน้าโครงการเลยดีที่สุดค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

 • การจัดการโรงแรมการจัดการโรงแรม
 • ร้านอาหารในโครงการร้านอาหารในโครงการ
 • สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ
 • อ่างจากุซซี่อ่างจากุซซี่
 • ห้องออกกำลังกายห้องออกกำลังกาย
 • บาร์บาร์
 • สโมสรสโมสร
 • รปภ. 24ชั่วโมงรปภ. 24ชั่วโมง
 • แผนกต้อนรับแผนกต้อนรับ
 • กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด
 • รถรับส่งถึงหาดรถรับส่งถึงหาด
 • สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น
 • ลานจอดรถลานจอดรถ
 • สปาสปา
 • อบไอน้ำอบไอน้ำ
 • ติดหน้าหาดติดหน้าหาด
 • ซาว์น่าซาว์น่า
 • สนามเทนนิสสนามเทนนิส

ข้อมูลทางการตลาด

โครงการใกล้เคียง Ashton Asoke

 • ชื่อโครงการ
 • พื้นที่
 • ระยะทางถึง
 • รูปแบบโครงการ
 • จำนวนยูนิต
 • ราคาเริ่มต้นที่
 • เช่าเริ่มต้นที่
 • ราคา / ตร.ม.
 • รับประกันการเช่า
 • สระว่ายน้ำ
 • ฟิตเนส
 • พื้นที่สำหรับเด็ก
 • การจัดการแบบโรงแรม
 • ร้านอาหาร
 • ติดหน้าหาด
 • รปภ. 24ชม.
 • Celes Asoke
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • MRT: 0.1 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 217
 •  ฿9,169,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿283,252
 • ไม่ระบุ
 • Las Colinas
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 0.3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 198
 •  ฿16,500,000
 •  ฿37,000
 • ฿32,380
 • ไม่ระบุ
 • Le Premier 1
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 1.1 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿13,000,000
 •  ฿35,000
 • ฿58,596
 • ไม่ระบุ
 • Le Cote Sukhumvi...
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.7 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ฿5,800,000
 •  ฿25,000
 • ฿79,206
 • ไม่ระบุ
 • Muniq Sukhumvit ...
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 0.4 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 201
 •  ฿7,750,000
 •  ไม่ระบุ
 • ฿228,750
 • ไม่ระบุ
 • Chodtayakorn
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 0.6 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ไม่ระบุ
 •  ฿120,000
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • Edge Sukhumvit 2...
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.5 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 443
 •  ฿6,500,000
 •  ฿25,000
 • ฿140,044
 • ไม่ระบุ
 • Prasanmitr Condo...
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • BTS: 0.9 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ไม่ระบุ
 •  ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • MSI III Garden
 • คลองเตย, กรุงเท...
 • BTS: 0.8 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • ไม่ระบุ
 •  ไม่ระบุ
 •  ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ
 • Wattana Heights
 • วัฒนา, กรุงเทพ
 • MRT: 0.3 กม.
 • คอนโด / อพาร์ทเม้นท์
 • 60
 •  ฿24,000,000
 •  ฿80,000
 • ไม่ระบุ
 • ไม่ระบุ